účastníci z Čech

19.2.2017 NÁSTUPNÍ LIST ÚČASTNÍKA ZDE - každý účasník musí při nástupu, odevzdat. Nezletilí účastníci musí mít potvrzený dokument od zákonných zástupců v den odjezdu na tábor, a přiloží originál a kopii kartičky pojišťovny.

19.2.2017 pro všechny účastníky přikládám POSUDEK ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

každý účasník předá při nástupu na tábor tento posudek , potvrzený od obvodního/dětského lékaře. Posudky potvrzené lékařem specialistou, nebudeme akceptovat. bez lékažského posudku, nelze přijmout účastníka na tábor. Posudek platí celý rok i pro jiné tábory a zotavovací akce. Posudek Vám po skončení tábora bude vrácen.

ČR zdravotní posudek - ZDE

HR zdravotní posudek - ZDE


6.10.2016 - PŘIHLÁŠKA  na tábor ke stažení ZDE ,  v ní jsou informace kam a jak provádět platbu

6.10.2016 - platba: Cena tábora je 4600,-. Plaťte bankovním převodem na č.ú. 2693262001/5500, jako V.S. uveďte r.č. účastníka a v popisu platby uveďte , JMÉNO A PŘÍJMENÍ účastníka

6.10.2016 - vyplněné přihlášky prosím předejte k rukám Ing. Miloslava Brtníka , nebo zašlete na adresu : Pramínek Jihlava, o.s., Nová 476, Luka n/Jihlavou, PSČ: 58822