účastníci z Čech


POKYNY K TÁBORU ke stažení zde:   WORD      PDF

PŘIHLÁŠKA ke stažení zde: WORD     PDF

NÁSTUPNÍ LIST ÚČASTNÍKA ke stažení zde:   WORD    PDF

POSUDEK ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ke stažení zde :   WORD    PDF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAKTICKÉ INFORMACE 

- vyplněné PŘIHLÁŠKY prosím předejte k rukám Ing. Miloslava Brtníka , nebo zašlete na adresu : Pramínek Jihlava, o.s., Nová 476, Luka n/Jihlavou, PSČ: 58822, nejpozději do  31. 1. 2019

- POSUDEK zdravotní způsobilosti - nechte potvrdit v dostatečném předstihu -                                    posudek  platí 2 roky, obvodní/dětský lékař není povinen vystavit posudek na počkání, a může ho vystavit až do několika týdnů. Pozor v případě dovolené lékaře, posudek NESMÍ vystavit zastupující lékař protože nemá kompletní dokumentaci.